ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 
про замовлення, придбання, продаж та доставку товарів 

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним  договором. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для  всіх Покупців, а беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти  Покупцем. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та  порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару,  відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Відповідно до ч. 2 ст. 642  Цивільного кодексу України, факт авторизації Покупця на веб-сайті https://rosabella.ua/ та/або  оплати Товару, замовленого на веб-сайті https://rosabella.ua/ є акцептом даної оферти, що  прирівнюється до укладення публічного договору про замовлення, придбання, продаж та доставку  товарів (надалі – «Договір») на умовах викладених нижче по тексту. 


1.ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ 

1.1. Товар – парфюмерно-косметичні вироби та/або супутні товари, зображення та/або опис яких  розміщено на Сайті та, які були обрані, поміщені у кошик та/або придбані Покупцем на сайті  Інтернет-магазину Продавця. 
1.2. Інтернет-магазин – веб-сайт Продавця за адресою https://rosabella.ua/ створений з метою роздрібної та/або оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим  Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.  
1.3. Покупець – особа, що переглядає інформацію в Інтернет-магазині, замовляє та/або резервує  Товари із використанням технічних інструментів Інтернет-магазину, та/або отримує такі Товари.  

1.4. Продавець – фізична особа-підприємець Салабаш Дмитро Дмитрович або фізична особа-підприємець Салабаш Наталія Іванівна, або інша юридична  особа/фізична особа-підприємець, товари яких розміщені в Інтернет-магазині.

1.5 Спеціальна пропозиція (акція) – комплекс заходів зі сторони Продавця з надання знижок,  безкоштовної доставки, подарунків, тощо за умови певних дій зі сторони Покупця, або без таких.  Інформація про проведення акцій та їхні умови розміщуються у відповідному розділі на веб-сайті  https://rosabella.ua/ або надсилається Покупцю в електронному вигляді. 
1.6. Акцепт – надання Покупцем повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення даного  Договору в повному обсязі, без підписання письмового примірника Договору Сторонами.

1.7. Одержувач – Покупець або особа, яка від імені Покупця фактично отримує Товар особисто,  або той Товар, що був доставлений компанією-перевізником. 
1.8. Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою веб-сайту  https://rosabella.ua/ запит Покупця на здійснення купівлі обраних ним Товарів.

1.9. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована  або може бути конкретно ідентифікована. 


2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Відповідно до умов даного Договору Продавець зобов’язується передати у власність Покупця  обраний останнім Товар згідно із Замовленням, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити 
Товар, розміщений в Інтернет-магазині Продавця, в порядку та на умовах, встановлених цим  Договором.  
2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення,  розташованої на сайті Інтернет-магазину https://rosabella.ua/, за умови отримання Покупцем від  Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді, або здійснення оплати на поточний  рахунок Продавця, що свідчить про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання  письмового примірника Сторонами. 
2.3. Дії, зазначені в п. 2.2. Договору та вчинені Покупцем, є підтвердженням повного та безумовного  акцептування останнім публічної оферти та цього Договору. 
2.4.Перелік Товарів, які реалізуються Продавцем, а також інша необхідна інформація вказані у  відповідних розділах (веб-сторінках) на веб-сайті Продавця https://rosabella.ua/.  

2.5.Договір та Додатки до нього є офіційними документами, які публікуються на веб-сайті  https://rosabella.ua/. 


3. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині через форму «Кошика», або  зробивши Замовлення електронною поштою чи іншими способами, що доступні на сайті Інтернет магазину. 
3.2. Продавець має право відтермінувати передання Замовлення Покупцеві у випадку, якщо  відомості, вказані Покупцем під час оформлення Замовлення, є неповними або викликають  підозру щодо їх дійсності. 
3.3.При оформленні Замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати  наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання Замовлення: 3.3.1.Прізвище, ім'я Покупця. 
3.3.2. Назва населеного пункту, індекс (за потреби). 
3.3.3. Адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця), або номер  відділення обраної служби доставки. 
3.3.4. Контактний телефон. 
3.3.5. Електронну пошту, за якою здійснюється та/або може здійснюватися зв’язок з Покупцем. 

3.4.Найменування, кількість, ціна обраного Покупцем Товару та знижка, у разі її наявності та  застосування, вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину. 
3.5.У випадку, якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її в  Покупця. 
3.6.Договір, укладений Покупцем за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність  відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

3.7.Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні  Замовлення. 
3.8.Укладаючи даний Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови  придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує що цілком і  повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти).


4. ЦІНА, ОПИС ТА ДОСТАВКА ТОВАРУ 

4.1. Ціна на Товар вказана на веб-сайті Інтернет-магазину в національній валюті України – гривні, за  одиницю Товару згідно з установленим прейскурантом. Ціна Договору визначається шляхом  додавання цін всіх обраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, яка  визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов Договору. 
4.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення  Замовлення без попередження Покупця. 
4.3. Ціни на Товари та послуги з доставки таких Товарів можуть змінюватися Продавцем в  односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку, в тому числі і за допомогою знижок.  При цьому ціна окремих Товарів, вартість яких оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути  змінена Продавцем в односторонньому порядку.  
4.4. Остаточною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при переказі грошових коштів на  поточний рахунок Продавця та/або за допомогою платіжної системи WayForPay.

4.5. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість послуг  компаній-перевізників з доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує  відповідно до діючих тарифів обраних Покупцем служб доставки (компаній-перевізників), якщо  інше не є предметом спеціальної пропозиції Продавця. 
4.6.Спеціальні пропозиції (акції) не мають зворотньої сили. Це означає, що ціни за Товари, що були  оплачені до початку акції, не можуть бути перераховані, а різниця в цінах не може бути повернута  Покупцеві. 
4.7.Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця під час  звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця шляхом надіслання листа на електронну  пошту або через месенджери для спілкування. 
4.8.Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження  грошових коштів на поточний рахунок Продавця або ж передачі цих коштів представнику компанії  поштового зв’язку при оформленні накладеного платежу. 
4.9.Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на веб сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата і Доставка». 
4.10. Продавець здійснює відправку Товарів протягом 1-3 (від одного до трьох) днів після  оформлення та належної оплати Замовлення (або ж тільки оформлення при способі оплати - накладений платіж), з урахуванням безпосередньої наявності необхідного Товару (Товарів) у  Продавця. 
4.11.При отриманні Товару Покупець повинен у присутності представника служби  доставки/кур’єра перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування Товару, кількість, комплектність, термін придатності). 
4.12.Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує, що не має претензій  до кількості Товару, зовнішнього вигляду і комплектності Товару тим, що забирає Товар зі служби  доставки. 
4.13. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця  або його представника з моменту передачі Продавцем Товару службі доставки (перевізнику), обраної Покупцем. 
4.14. Сторінки всіх Товарів на сайті Інтернет-магазину мають опис, що містить інформацію про  склад, властивості, способи вживання та термін придатності Товару. Вся, або деяка частина цієї  інформації міститься безпосередньо на етикетці Товару. У випадках, коли фізично наявне місце на  етикетці не дозволяє розмістити всю інформацію, опис розміщується частково, та додається QR  код с закодованою адресою веб-сторінки Товару. 
4.15. При наявності розбіжностей між інформацією на етикетці та на відповідній веб-сторінці  Товару, слід керуватися інформацією з такої веб-сторінки, оскільки вона є найбільш актуальною. 4.16. Фото Товарів в Інтернет-магазині наведені для ознайомлення з можливим зовнішнім виглядом  та можуть відрізнятися від фактичного, що ніяк не впливає на характеристики та об’єм Товару. 


5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Продавець зобов’язаний:  
5.1.1. Після здійснення підтвердження Замовлення, виконати (реалізувати) належним чином  оформлені та підтверджені Замовлення. 
5.1.2. Передати Покупцеві Товар відповідно до умов цього Договору та Замовлення Покупця.  

5.1.3. Перевірити кількісні та якісні характеристики Товару під час його пакування та підготовки до  відправки/доставки. 
5.1.4. Не розголошувати будь-які персональні дані Покупця і не надавати доступ до таких даних  третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та даним Договором. 5.2.

Продавець має право:  
5.2.1. В односторонньому порядку призупинити продаж Товарів (відмовити в оформленні  Замовлення/продажу та доставці Товарів) у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.  

5.2.2.На власний розсуд, в односторонньому порядку змінювати ціну на Товари. У будь-якому  випадку ціна Товару підтвердженого Продавцем Замовлення залишається незмінною.

5.2.3.У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів виключити відсутній Товар із Замовлення  та/або анулювати Замовлення Покупця, обов’язково повідомивши про це Покупця, шляхом  направлення відповідного електронного повідомлення за адресою електронної пошти, вказаною  Покупцем при оформленні Замовлення та/або за допомогою інших засобів зв’язку.

5.2.4. На власний розсуд в односторонньому порядку вносити зміни до умов цього Договору,  шляхом його розміщення (оприлюднення) в новій редакції на Веб-сайті https://rosabella.ua/. Зміни  вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу  не визначений додатково при їх публікації. 
5.2.5. Організовувати доставку Замовлень, залучаючи до надання послуг з доставки третіх осіб.

5.2.6. Відмовити Покупцю в поверненні Товару (Товарів) неналежної якості, якщо Покупець не  здійснив їх огляд як це визначено п 4.9. цього Договору. 
5.3. Покупець зобов'язується:  
5.3.1. До моменту Акцепту цього Договору та оферти ознайомитись з усіма її умовами та  положеннями, цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину та описом  Товарів. У разі незгоди хоча б з одним із положень Договору, цінами чи описом Товарів на сайті,  негайно припинити користування сайтом та здійснення Замовлень, при необхідності запитати в 
Продавця роз’яснення стосовно питань, що виникли.
5.3.2. У разі наявності протипоказань, індивідуальної чутливості, алергії, тощо до компонентів  Товарів (згідно складу, наведеному на сторінці Товару), або підозрі на виникнення таких  протипоказань/чутливості/алергії, відмовитися від здійснення Замовлення, або  проконсультуватися на цей рахунок з Продавцем, чи його уповноваженими представниками. 
5.3.3. Для виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити  всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки  Покупцеві замовленого Товару, а також інші істотні дані, що можуть вплинути на перебіг  взаємовідносин. 
5.3.4. Зберігати у таємниці дані свого облікового запису на сайті https://rosabella.ua/ та не передавати  ії третім особам. 


6.ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ 

6.1.Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 року№  1023-XII та відповідно до Постанови КМУ № 172 «Про реалізацію окремих положень Закону  України «Про захист прав споживачів» від 19 березня 1994 року, частина Продукції і Товарів, що  розміщені на даному веб-сайті https://rosabella.ua/ відносяться до категорії «Парфюмерно 
косметичні вироби» та не підлягають обміну та/або поверненню, окрім випадків особливих  пропозицій, програм обміну Продавця, тощо, розміщених на веб-сайті Інтернет-магазину.  Повернення товарів інших категорії регламентується Законом України Закону України «Про захист  прав споживачів» №1023-XII від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями). 
6.2. Повернення Товар за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем  Покупцеві не відшкодовується.  
6.3 У разі виявлення протягом встановленого строку придатності суттєвих недоліків у Товарі,  Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право  пред'явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів».  

6.4. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться  Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством  України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві  внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або  непереборної сили. 
6.5.Повернення Товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за  адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти». 

 

7.ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ 

7.1. Розрахунки між Сторонами щодо умов цього Договору здійснюються у національній валюті  України одним із зазначених способів: 
∙ шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на поточний рахунок Продавця на  банківські реквізити останнього, зазначені в рахунку на оплату відповідного Товару,  наданого/надісланого Покупцю Продавцем; 
∙ за допомогою використання платіжних систем WayForPay,тощо;
∙ за допомогою послуги накладеного платежу. 
7.2. Оплата за Товар здійснюється Покупцем після укладення Сторонами цього Договору та  надання добровільної згоди на обробку й використання персональних даних Покупця, та в момент  надання останнім інформації для проведення платіжної операції у спосіб, визначений Продавцем,  відповідно до п. 7.1 цього Договору. 
7.3. Оплата вартості Товару здійснюється Покупцем шляхом 100% (стовідсоткової) передплати на  поточний рахунок Продавця або у вигляді післяплати за Товар. 
7.4. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата надходження відповідної суми  грошових коштів на поточний рахунок Продавця або ж передачі цих коштів представнику компанії  поштового зв’язку при оформленні накладеного платежу. 
7.5. Перед здійсненням поставки (доставки) Товару Покупцю, Продавець та/або кур'єр, та/або  третя сторона, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням Продавця, має право  вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує особу Покупця. 
7.6. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару у строк,  односторонньо призначений Продавцем, про що Покупець був попереджений через джерела,  зазначені в замовленні, вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань  Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання  цього Договору. 


8. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

8.1. Даний Договір набуває чинності з моменту оформлення Замовлення в Інтернет-магазині  Продавця та/або оплати Покупцем Товарів Продавця. Договір вважається укладеним на  невизначений строк і діє до моменту його відкликання Продавцем та/або до повного виконання  Сторонами своїх зобов’язань по цьому Договору. 
8.2. Продавець залишає за собою право внести зміни в умови Договору та/або відкликати його в  будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Продавцем змін в Договір такі зміни вступають в  силу з моменту публікації нової редакції Договору веб-сайті Продавця https://rosabella.ua/, якщо  інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації. Договір вважається  відкликаним з моменту видалення його публікації з веб-сайту Продавця https://rosabella.ua/. 
8.3. З моменту набрання Договором чинності з внесеними змінами і доповненнями, Договір  починає діяти для Сторін в новій редакції. 
8.4. Продавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору,  письмово повідомивши Покупця не менше, ніж за 3 (три) дні до передбачуваної дати відмови від  виконання Договору.  
8.5. Припинення дії даного Договору не звільняє Покупця від відповідальності за порушення умов  даного Договору, що мали місце під час його терміну дії. 
8.6. Договір вважається автоматично припиненим (розірваним) у випадках, коли:

∙ Покупець отримав Товар, за який була внесена оплата; 
∙ Покупець відмовився від придбання та/або отримання Товару з власної ініціативи;

∙ З інших причин, передбачених цим Договором та чинним законодавством України;

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

9.1. Продавець та Покупець несуть відповідальність при невиконанні своїх зобов’язань згідно цього  Договору та чинного законодавства України. 
9.2. Продавець не несе відповідальності: 
- за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання  Покупцем недостовірної або помилкової інформації; 
- за використання Товару не за призначенням, або у спосіб, відмінний від зазначеного в описі  на веб-сторінці відповідного Товару; 
- за протиправні дії Покупця, чи третіх осіб, вчинені за допомогою веб-сайту  https://rosabella.ua/, або з посиланням на нього;  
- за відмінність фактичного зовнішнього вигляду/візуального оформлення від зображень на  веб-сайті Інтернет-магазину , за умови відповідності об’єму та належної якості Товару; - за розголошення, або неналежний захист облікових даних Покупця Покупцем, чи його  представниками, чи третіми особами з вини Покупця;; 
- за строки доставки Товару службою доставки (компанією-перевізником), обраною  Покупцем; 
- за невідповідність характеристик Товару очікуванням покупця у випадках, коли ці  очікування не відповідають опису Товарів на веб-сайті https://rosabella.ua/.  
9.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до  чинного законодавства України і положень цього Договору. 
9.4. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються  шляхом переговорів між Сторонами. 
9.5.Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду  в судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до  чинного законодавства України. 
9.6.Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання  своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові  дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і /  або Покупця після укладення цього договору.Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання,  негайно повідомляє про це іншу Сторону. 

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. 

10.1.Власним акцептуванням Договору Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку  власних персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до персональних  даних Покупця: збирання, систематизації, внесення в бази даних Продавця, в тому числі в  електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і  розповсюдження Продавцем персональних даних у відповідності із положеннями Закону України  «Про захист персональних даних». 
10.2.Збір персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору,  впорядкування відомостей про Покупця та внесення їх до бази персональних даних.
10.3. Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про Покупця з баз  персональних даних за згодою суб`єкта персональних даних. 
10.4. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних (Продавця) або  уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, передбачених законом, і лише в інтересах  національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 
10.5. Персональні дані в базах персональних даних знищуються в порядку, встановленому  відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних». 
10.6. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не  вважається порушенням надання Продавцем інформації третім особам у випадках у випадках  надання їх службам доставки для цілей виконання замовлення Покупця, та коли розкриття такої  інформації встановлено вимогами чинного законодавства України. 
10.7. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані.  Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у  зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності. 


11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

11.1. Сторони підтверджують, що даний Договір укладений при повному розумінні його умов та  термінології, що в ньому використовується та, відповідає дійсним намірам Сторін в частині  правових зобов’язань, що на них покладаються. 
11.2. До відносин між Покупцем та Продавцем застосовуються положення чинного законодавства  України.  
11.3. Фотографії та зображення Товару, що містяться на сторінках Інтернет-магазину, можуть  відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи/характеристики, що  супроводжують Товар, не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити  друкарські помилки. Для уточнення інформації щодо Товару Покупець повинен звернутися за  номером або іншою контактною інформацією, зазначеними на веб-сайті https://rosabella.ua/. 
11.4. Продавець залишає за собою право розширювати і скорочувати товарну пропозицію,  представлену в Інтернет-магазині.  
11.5. Кожна Сторона гарантує іншій, що володіє необхідною дієздатністю, тобто всіма  повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору.

11.6. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається  Покупцем при оформленні Замовлення Товарів. Виключно Покупець несе відповідальність за  достовірність інформації, вказаної при оформленні такого Замовлення. 
11.7. Вся інформація, пов'язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною. 11.8. Право власності на всі інтелектуальні продукти, об’єкти (в тому числі, проте не виключно,  фото, опис Товарів, інші інформаційні матеріали), розміщені в Інтернет-магазині (надалі – «Об’єкти») належать Продавцю. Покупець не має та ніяким чином не набуває майнових та/або  немайнових прав інтелектуальної власності на Об’єкти. 
11.9. Покупець не має права використовувати в особистих та/або комерційних цілях з метою  отримання прибутку, Об’єкти прав інтелектуальної власності, в тому числі, фото, відео матеріали  та інші інформаційні матеріали, що належать Продавцю.
11.10. Покупець несе повну матеріальну відповідальність за несанкціоноване використання та/або  розповсюдження Об’єктів права інтелектуальної власності, що належать Продавцю та розміщені  на Сайті. 
11.11. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті  виконання цього Договору, за винятком та в об’ємах випадків, передбачених даним Договором,  коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами  відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона  несе відповідальність згідно з чинним законодавством України. 
11.12.З питань, не передбачених умовами цього Договору, Сторони керуються положеннями  чинного законодавства України. 

 

12.РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ 

ПРОДАВЕЦЬ: 
ФОП Салабаш Дмитро Дмитрович 
Місцезнаходження: 65098, м. Одеса,  
вул. I. Гена, 19а 
РНОКПП: 3272320554 
UAH (Українська гривня): 
п/р: UA863220010000026008320010584 
Банк: АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
МФО: 322001

ФОП Салабаш Наталія Іванівна
Місцезнаходження: 65098, м. Одеса,  
вул. I. Гена, 19а 
РНОКПП: 2421408204
UAH (Українська гривня): 
п/р: UA293220010000026000330024319
Банк: АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК"
МФО: 322001


тел: +380633578080
e-mail: info@rosabella.ua 
__________________________ Д.Д. Салабаш
__________________________ Н.І. Салабаш